Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Tužbe protiv Vlade zbog skrivanja podataka u vezi sa javnim nabavkama

Datum kreiranja: ponedeljak, 14 septembar 2020
cekicTransparentnost Srbija podnela je Upravnom sudu dve tužbe protiv Vlade Srbije zbog prikrivanja podataka u vezi sa javnim nabavkama zdravstvene opreme tokom pandemije, odnosno u vezi sa tajnošću tih podataka.
Reč je o tužbama (https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Tu%C5%BEba_-_Vlada_RS_-_tajnost_podataka_o_broju_respiratora.pdf) zbog neodgovaranja na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja.
TS je još 13. marta od Vlade tražila (https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_zahtev_za_Vladu_Srbije_tajnost_podataka_o_respiratorima.pdf) dokumente u vezi sa određivanjem i opozivom tajnosti podataka o broju respiratora.
Naime, predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, na konferenciji za štampu 12. marta 2020. izjavila je da se „broj respiratora u Srbiji tretira kao državna tajna“. Kasnije istog dana predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, izneo je javno podatak da Srbija „raspolaže sa 1008 respiratora“ i da će u narednih 25 dana biti nabavljeno još 500. Na osnovu toga bi se moglo zaključiti da je tajnost podataka bila određena, ali da je potom opozvana.
TS je u međuvremenu od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje tražila podatke o javnim nabavkama sprovedenim tokom pandemije, ali je zahtev odbijen (https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/RFZO_odbio_zahtev_-_JN.pdf) uz obrazloženje da postoje čak dve odluke koje utvrđuju da su ti podaci tajna.
Jedna od njih je odluka Generalnog sekreterijata Vlade Republike Srbije od 11. marta 2020. kojom se "podaci koji se odnose na sve nabavke lekova, testova, medicinskih sredstava, zaštitne lične opreme i drugih neophodnih sredstava i opreme radi lečenja obolelih od bolesti, u toku trajanja proglašenja bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2, čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju, označeni oznakom stepena tajnosti „STROGO POVERLjIVO"".
To bi značilo da je tačna tvrdnja Ane Brnabić od 12. marta, ali ostaje nejasno da li je onda Aleksandar Vučić na TV-u saopštio podatak koji je strogo poverljiv.
U odgovoru RFZO navodi se i da u vezi sa javnim nabavkama postoji oznaka stepena tajnosti „Strogo poverljivo", shodno Zaključku Vlade Republike Srbije SP 05 broj:00-96/2020-1 od 15. marta 2020. godine.