Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Kako unaprediti izbor članova VSS

Datum kreiranja: sreda, 16 septembar 2020

drustvo sudija srbije logoVisoki savet sudstva je organ koji po Ustavu treba da obezbedi i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Jedna od garancija nezavisnosti jeste sastav i način izbora članova ovog tela. Po aktuelnim ustavnim rešenjima natpolovičnu većinu (6 od 11) članova čine sudije koje biraju njihove kolege. Međutim, efekti ove ustavne garancije nezavisnosti uveliko zavise od načina na koji će se taj izbor vršiti.

Društo sudija Srbije, poučeno iskustvima iz prakse, uputilo je Visokom savetu sudstva inicijativu radi unapređenja procesa izbora izbornih članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija 

Predloženo je, između ostalog, da kandidati za člana VSS treba da pored biografija dostave programe u kojima će izneti svoje viđenje načina rešavanja najvažnijih pitanja sudskog sistema iz nadležnosti Visokog saveta sudstva, koji bi bili objavljeni, da se predstavljanje kandidata vrši istovremeno i snima, da predsednici sudova omoguće predstavljanje kandidata „uživo“, na sednicama sudija, te da se stvore uslovi za veću tajnost glasanja, tako što bi se ono obavljalo u sedištima apelacionih sudova, a ne u svakom sudu pojedinačno.

Transparentnost Srbija smatra da je ove predloge treba prihvatiti, jer bi se na taj način obezbedilo kvalitetnije predstavljanje kandidata i izbor predstavnika sudija u VSS koji bi bio zasnovan na osnovu izloženog programa rada. Ujedno bi i građani Srbije, kroz uvid u programe kandidata dobili mogućnost uvida u to u kojoj meri i na način će se zalagati za rešavanje problema koji tište ne samo sudije, već i građane koji pred sudovima ostvaruju svoja prava, a pre svega u pogledu očuvanja nezavisnosti od pritisaka i obezbeđivanja adekvatne odgovornosti onih sudija koji svoj posao ne rade stručno i nepristrasno.