Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Podzakonski akti za primenu Zakona o javnim nabavkama

Datum kreiranja: utorak, 29 septembar 2020

ujn sajtTransparentnost Srbija pozvala je Kancelariju za javne nabavke da naknadno organizuje javnu raspravu o nacrtu podzakonskih akata kojima se uređuje primena novog Zakona o javnim nabavkama.

Zbog situacije sa pandemijom COVID-19 i rokova za početak primene novog Zakona, Kancelarija nije bila u prilici da o nacrtu podzakonskih akata organizuje javnu raspravu, niti konsultacije sa svim relevantnim subjektima, u skladu sa svojim obavezama iz člana 77. stav 4. Zakona o državnoj upravi.

Kao prilog za konsultacije koje bi se sada mogle organizovati, na način koji je primeren epidemiološkoj situaciji, i kao podsticaj da se one otpočnu, TS je uputila predloge za dopunu tri pravilnika - o sadržini konkursne dokumentacije, postupku za sticanje sertifikata i vođenju registra službenika i postupku otvaranja ponuda.

TS je istovremeno pozvala direktorku Kancelarije da u cilju uspešnije primene Zakona, a naročito radi sprečavanja i otkrivanja korupcije u javnim nabavkama, Kancelarija izradi model posebnog (internog) akta koji moraju da izrade naručioci, odnosno da uskladi postojeći model internog akta sa novim zakonskim rešenjima.

Transparentnost Srbija je izrazila zainteresovanost da sarađuje sa Kancelarijom i u vezi sa ovim pitanjima.

Predlozi za dopunu pravilnika mogu se preuzeti sa sajta TS.