Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Istekli v.d. u izveštaju DRI

Datum kreiranja: četvrtak, 05 novembar 2020

DRIMa koliko da se čini da je nepovoljan nedavno objavljeni izveštaj DRI o poslovanju JP Putevi Srbije, stanje je daleko gore. Ne samo da je to preduzeće za poslednje dve godine zaključilo ugovore vredne preko 400 miliona evra bez primene Zakona o javnim nabavkama, da je pokrenulo postupak nabavki vrednih 50 miliona evra iako nisu bile planirane, i da je poslove vredne još 40 milona evra poverilo ne poštujući u potpunosti procedure,  već su svi ti ugovori, bez obzira na postupak koji je prethodio zaključenju, ništavi.

Naime, kako se i u samom izveštaju revizora konstatuje, Zoran Drobnjak obavlja fukciju u statusu vršioca dužnosti više od šest godina, što nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima. Pošto je samim Zakonom o javnim preduzećima ograničeno trajanje mandata vršioca dužnosti direktora, to znači da potpis Zorana Drobnjaka na ugovorima sa dobavljačima radova, dobara i usluga za to javno preduzeće nema ništa veću vrednost nego potpis bilo kog drugog građanina.

DRI je u vezi sa istekom mandata v.d. direktora preporučila Nadzornom odboru Puteva Srbije da pokrene inicijativu za imenovanje direktora preduzeća u skladu sa zakonom. Međutim, činjenica da je mandat istekao je morala biti dobro poznata članovima NO, kao i Vladi koja postavlja direktora i bez revizorskog upozorenja. Usled toga, oni su solidarno odgovorni, kako za nezakonitosti na koje je ukazala DRI, tako i za svaku štetu koje ovo preduzeće bude pretrpelo zbog zaključivanja ništavih ugovora i donošenja drugih akata od strane neovlašćenog lica.

Podsećamo da ovo nipošto nije usamljen slučaj, već da se na sličan način javnim preduzećima nezakonito upravljaju građani kojima je istekao mandat direktora ili v.d. direktora u čak 19 preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija. Transparentnost Srbija je krajem septembra inicirala razrešenje v.d. stanja, tako što bi oni bili brisani iz registra zastupnika Kada je reč o korišćenju sredstava „Putevi Srbije“, ukazujemo na to da nije problem samo u nezakonitim javnim nabavkama i nezakonitom rukovođenju, već da postoje jasni pokazatelji da su ta sredstva zloupotrebljena u svrhu političke promocije u selu Kukulovce kod Leskovca pred junske parlamentarne izbore, ali da krivični postupak tim povodom još uvek nije pokrenut.

Iz izveštaja DRI:

Javno preduzeće Putevi Srbije u 2018. i 2019. godini je nabavilo dobra, usluge i radove u iznosu od 51,38 milijardi dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI). Navodi se da to preduzeće nije dokumentovalo da je procenjenu vrednost 51 javne nabavke, u iznosu od 7,18 milijardi dinara, utvrdjivalo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Državni revizori su utvrdilii da je pokrenuto 30 postupaka javnih nabavki procenjene vrednosti oko šest milijardi dinara a da nisu bili ispunjeni uslovi za pokretanje postupaka, kao i da postupci i aktivnosti na dodeli ugovora nisu bili sprovedeni u skladu sa zakonom kod 22 javne nabavke procenjene vrednosti 4,63 milijarde dinara.