Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Danas: Država oprema kovid bolnice mimo zakona

Datum kreiranja: petak, 06 novembar 2020

danas jn covidMinistarstvo zdravlja sklopilo je ugovor vredan 1,7 milijardi dinara sa tri kompanije za nabavku opreme za nove kovid bolnice koje se grade u Zemunu i Kruševcu, odlučivši pri tome da ne primeni Zakon o javnim nabavkama (ZJN). Obrazloženje koje je dato za zaobilaženje ZJN je - zato što se nabavlja oprema u oblasti odbrane i bezbednosti.

Sagovornici lista Danas iz nevladinog sektora međutim upozoravaju da je ceo postupak, iako se odnosi na opremu za vojne bolnice, sproveden bez valjanog pravnog osnova, te da se kupovina medicinskih uređaja u vreme epidemije ne može posmatrati kao nabavka u oblasti odbrane i bezbednosti.

Ministarstvo zdravlja sklopilo je ugovor početkom oktobra sa kompanijama Magna pharmacia, Drager tehnika i Beolaser, koje treba da obezbede kompletnu opremu za kovid bolnice u Kruševcu i Zemunu, a čije je završetak najavljen za početak, odnosno polovinu decembra. U objašnjenju za pokretanje ovog postupka, koji je sproveden bez javnog poziva, što znači da su u njemu mogle da učestvuju samo firme koje je Ministarstvo samo pozvalo, navodi se član Zakona o javnim nabavkama u kome se kaže da se odredbe tog zakona ne primenjuju na ugovore u oblasti odbrane i bezbednosti, kod kojih bi primena zakona značila otkrivanje podataka koje je u suprotnosti sa bezbednosnim interesima zemlje.

Izgradnjom dve kovid bolnice u Zemunu i Kruševcu koordinira Ministarstvo odbrane, međutim kako ističe programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić, u ovom slučaju nije bilo pravnog osnova da se ova nabavka sprovede bez primene Zakona o javnim nabavkama.

- Naime, iako je reč o opremanju vojnih objekata za potrebe kovid bolnica, očigledno nije u pitanju nabavka „iz oblasti odbrane i bezbednosti“. Ukoliko je neki deo konkursne dokumentacije morao da bude poverljive prirode, to se moglo obezbediti određivanjem poverljivosti tih informacija, a ne tako da se nabavka sprovede u potpunosti bez objavljivanja javnog poziva i da se na taj način nadmetanje ograniči samo na frrme koje je naručilac želeo da pozove, kaže Nenadić.

Dragan Dobrašinović, direktor Topličkog centra za demokratiju, takođe ističe da ceo proces nabavke opreme počiva na neodgovarajućem pravnom osnovu.

- Pre svega ovo je nabavka Ministarstva zdravlja. Ona se isključivo odnosi na medicinsku opremu i potpuno je vezana za pandemiju korona virusa, što nema veze sa vojskom. Nema nikakvog opravdanja da se primeni ovaj deo zakona, jer ova nabavka nema nikakve dodirne tačke sa bezbednošću zemlje, ističe Dobrašinović, podsećajući da se i ranije često posezalo za neodgovarajućim tumačenjima zakona kako bi se javne nabavke sprovodile mimo redovne procedure.

Iz Ministarstva nisu odgovorili na pitanja Danasa zašto je sproveden postupak nabavke bez objave javnog poziva, te da li se na taj način ograničava konkurencija.