Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ništa novo u vezi sa izmenom Ustava

Datum kreiranja: petak, 04 decembar 2020

ustav

Bombastična vest o tome da je Vlada usvojila predlog za izmenu Ustava, gotovo izvesno ne predstavlja nikakvu novost. Naime, Vlada je takav predlog u kojem su samo pobrojane ustanve norme koje bi trebalo menjati već dostavila pre dve godine, bez konkretnih amandmana, a odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ga je podržao u junu 2019. Međutim, “nova Vlada” je povukla sve predloge zakona koji su dočekali novi saziv parlamenta, pa i ovaj predlog za izmenu Ustava, a sada je on samo vraćen novoj Skupštini.

S druge strane, konkretne amandmane je još ranije formulisalo Ministarstvo pravde i za njih je, preuranjeno, zatražilo mišljenje Venecijanske komisije. Ti amandmani, prema mišljenju brojnih stručnjaka i eminentnih organizacija koje okupljaju sudije i javne tužioce ne obezbeđuju ostvarivanje osnovnog cilja reforme – smanjenje uticaja politike na rad pravosuđa. Pored toga, sve i kada bi postrojala volja da se o ustavnim izmenama otvori sveobuhvatna rasprava, u ovom trenutku bi očigledno bilo veoma teško održati je zbog ograničenja koja proističu iz epidemiološke situacije.

Najzad, i ovaj put je Vlada nastavila sa lošom praksom da objavljuje saopštenja o tome šta je usvojeno na njenim sednicama, a bez mogućnosti da javnost ostvari uvid u dokumente. Naime, “predlog za izmenu Ustava nije još uvek objavljen na sajtu Vlade, iako nema nikakve sumnje da je Vlada na sednici odlučivala o dokumentima koji postoje u elektronskom obliku.