Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Da li su direktori kojima je istekao mandat potpisivali ugovore o javnim nabavkama

Datum kreiranja: subota, 02 januar 2021

kjn sajtTransparentnost Srbija pozvala je Kancelariju za javne nabavke da sprovede monitoring primene zakona u javnim preduzećima i drugim preduzećima u državnom vlasništvu čijim je direktorima istekao mandat i utvrdi ko je potpisivao planove javnih nabavki i zaključivao ugovore o javnim nabavkama.

Reč je o 20 preduzeća čiji su direktori u statusu vršioca dužnosti iako je svima istekao rok maksimalnog trajanja tog statusa propisan zakonom: JP „Srbijagas“, JP „Srbijašume“, JP „Putevi Srbije“, JP „Pošta Srbija“, JP „Elektroprivreda Srbije“, JP za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica“, JP „Nuklearni objekti Srbije“, JP „Zavod za udžbenike“, JP „Mreža most“, JP „ Emisiona tehnika i veze“, JP „Nacionalni park Kopanik“, JP „Nacionalni park Fruška Gora“, JP „Nacionalni park Đerdap“, „Železnica Srbije“AD, Srbija Voz“ AD, „Srbija Kargo“ AD, Transnafta AD, „Državna lutrija Srbije“ DOO, „Tvrđava Golubački grad“ DOO i „Rezervat Uvac“ DOO.

Od Kancelarije za javne nabavke TS je zatražila da proveri da li su u navedenim preduzećima ugovore o javnim nabavkama i nabavkama na koje se ne primenjuje Zakon zaključivala lica koja se neosnovano prikazuju u javnosti kao direktori, odnosno vršioci dužnosti direktora, iako im je istekao mandat.

Naime ukoliko su nakon isteka svog mandata, ugovore ispred naručilaca zaključivala ta lica, to predstavlja osnov za ništavost ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Ukoliko su ugovore zaključivala lica koja su ovlašćena od strane direktora ili vršioca dužnosti, treba proveriti kada je ovlašćenje dato. Ukoliko je ovlašćenje dato nakon isteka mandata, to takođe predstavlja osnov za ništavost tako zaključenih ugovora, jer su oni ustvari bili ovlašćeni od strane neovlašćenog lica.

TS smatra da bi iz istog razloga, Kancelarija za javne nabavke trebalo da proveri i da li su aktuelne planove javnih nabavki potpisivala, odnosno odobravala, lica koja za to nisu bila ovlašćena. Ukoliko je to slučaj, planovi javnih nabavki za 2020. nisu važeći, odnosno nisu bili važeći ni planovi ovih preduzeća iz ranijih godina, što znači da nisu bili ispunjeni uslovi za pokretanje postupaka javnih nabavki na osnovu nevažećih planova.

Ceo spisak javnih preduzeća i drugih preduzeća u državnom vlasnitšvu na koje se za izbor direktora primenjuje Zakon o javnim preduzećima, sa datumima imenovanja i produžavanja vd statusa može se preuzeti sa sajta TS.