Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Upitna zakonitost nabavke opreme za kovid bolnice

Datum kreiranja: ponedeljak, 04 januar 2021

kovid batajnica sajt mzdravljaMinistarstvo zdravlja je nabavilo opremu za kovid bolnice u Batajnici i Kruševcu bez primene Zakona o javnim nabavkama, pozivajući se na odredbu koja omogućava takvo postupanje kada je to neophodno zbog zaštite bezbednosti države. Međutim, Ministarstvo se u obrazloženju svoje odluke pozvalo isključivo na hitnost, a ne i na razloge bezbednosti, što dovodi u pitanje zakonitost ovog postupka nabavke. Transparentnost Srbija pozvala je stoga Kancelariju za javne nabavke da izvrši monitoring navedene nabavke.

Vednost ove nabavke je bila 1.760.129751,00 dinar bez PDV-a, odnosno nešto više od dve milijarde dinara sa PDV-om. U slučajevima izuzetne hitnosti, koja je u ovom slučaju bila neupitna, naručilac može da sprovede pregovarački postupak, što je, na primer, učinila Vojnograđevinska ustanova, kada je ugovarala izgradnju istih tih Kovid bolnica.

Kako se može zaključiti na osnovu šturih informacija koje su objavljene naknadno, konkurencija je prilikom nabavke opreme postojala, ali je bila ograničena na firme kojima je Ministarstvo zdravlja, na osnovu nepoznatih kriterijuma, uputilo poziv da dostave ponude.

dopisu TS upućenom Kancelariji navodi se da je kao osnov neprimenjivanja Zakona naveden član Zakona o javnim nabavkama (član 20. stav 1. tač. 2), koji se može koristiti kao pravni osnov kada bi primena Zakona „obavezala Republiku Srbiju da otkrije podatke čije otkrivanje je u suprotnosti sa bitnim interesima njene bezbednosti, a na osnovu odluke Vlade“. Ta vrsta izuzetka nema veze sa hitnošću nabavke, već isključivo sa zaštitom poverljivih podataka i to samo u slučajevima kada nije moguće očuvati interese bezbednosti države na drugi način, na primer tako što bi naručilac odlučio da ne objavi poverljive delove konkursne dokumentacije.  

Međutim, u obaveštenju o dodeli ugovora koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, nema ni reči o razlozima zaštite bezbednosti. Umesto toga, kao objašnjenje razloga za izuzetak od primene Zakona navedeno je sledeće: „S obzirom da je u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj 464-5913/2020/1 od 23. jula 2020. godine, Zaključkom Vlade 05 broj464-5915/2020/1 od 23. jula 2020. godine i Zaključkom Vlade 05 broj 464-73153/2020-1 od 24. septembra 2020. godine započela izgradnja kovid bolnica u vojnim kompleksima „Zemun ekonomijaˮ u Beogradu i „Rasinaˮ u Kruševcu, gde će se lečiti pacijenti oboleli od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, potrebno je blagovremeno iste opremiti medicinskom i drugom odgovarajućom opremom kako bi mogle da funkcionišu i služe za potrebe za koje je su namenjene.

Takođe, imajući u vidu epidemiološku situaciju, preporuke Kriznog štaba i drugih nadležnih institucija, potrebno je da se u skladu sa gore navedenim Zaključkom sprovede javna nabavka medicinske opreme za potrebe navedenih kovid bolnica kako bi se u što kraćem roku stvorili uslovi za lečenje obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 imajući u vidu je rok za završetak izgradnje objekata kovid bolnica 01.12.2020. godine „Zemun ekonomijaˮ u Beogradu i 15.12.2020. godine „Rasinaˮ u Kruševcu. Kako je predmet javne nabavke kompletno opremanje bolnica (kreveti poluintenzivne i intenzivne nege, respiratori, ultrazvučni uređaji, monitori, rendgen aparati, CT skeneri i druga oprema) potrebno je da se javna nabavka dobara sprovede do gore naznačenog roka i da se ista isporuči i instalira“.

Iz obrazloženja proizlazi da je Ministarstvo zdravlja, koje je nabavku sprovelo bez primene Zakona kako bi navodno zaštitilo bezbednost Republike Srbije, tu odluku zasnovalo isključivo na razlozima izuzetne hitnosti. Štaviše, Naručilac je propustio da navede i formalni osnov za primenu izuzetka iz člana 20. st. 1. t. 2 ZJN – odluku Vlade kojom se utvrđuje da bi „otkrivanje podataka bilo u suprotnosti sa interesima bezbednosti Republike Srbije“. 

Hitnost sprovođenja javne nabavke ni u kom slučaju ne može biti valjani razlog za isključenje transparentnosti, pogotovo što je u vreme pandemija korona virusa jedna ovakva nabavka privukla veliku pažnju javnosti i što je u pitanju nabavka od velikog značaja za brojne građane Republike Srbiji. Hitnost takođe nije razlog koji bi bio opravdan za grubo narušavanje načela iz Zakona o javnim nabavkama, kroz ograničavanje konkurencije samo na one privredne subjekte koje je naručilac, na osnovu nepoznatih kriterijuma odabrao i pozvao da dostave ponudu.

Kancelarija za javne nabavke vrši monitoring u cilju sprečavanja, otkrivanja i otklanjanja nepravilnosti koje su nastale u primeni Zakona o javnim nabavkama, na osnovu godišnjeg plana ili obaveštenja koja dobije od drugih državnih organa, fizičkih ili pravnih lica. Kada utvrdi nepravilnosti u primeni propisa, prema Zakonu, Kancelarija „podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje, zahtev za zaštitu prava i inicira sprovođenje drugih odgovarajućih postupaka pred nadležnim organima.“