Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Objavljen plan imunizacije - otvorena mnoga dodatna pitanja

Datum kreiranja: subota, 09 januar 2021
kovid vakcinaNa sajtu Instituta za javno zdravlje objavljen je plan imunizacije, što je bila jedna od stavki u dopisu koji je TS uputila Vladi Srbije.
Dobro je što je plan, za koji se čini da sadrži i elemente procena potreba za brojem vakcina, objavljen, ali bi bilo još bolje da je javno promovisan i da su novinari dobili priliku da postave pitanje u vezi sa planom. Naime, sam plan otvara mnogo pitanja, a mnogo stvari ostalo je nejasno i nakon njegovog objavljivanja, bar u ovoj formi.
Plan predviđa imunizaciju do 50% stanovništva, u tri faze, od čega je treća faza (koja obuhvata 30% stanovništva) uslovna, "ukoliko se obezbede količine vakcine veće od potreba za ciljne grupe predviđene za prve dve faze".
Prema procenama iz plana, ciljne grupe iz prve dve faze obuhvataju 2,2 miliona stanovnika, a očekuje se odaziv od oko 1,15 miliona. To znači da bi bilo potrebno obezbediti 2,2 milion doza vakcina. Za treću fazu bilo bi potrebno dodatnih 890.000 vakcina (očekivani odaziv 446.250 od ukupno 595.103 obuhvaćenih).
Prvo pitanja koja se nameću i na koja zvaničnici treba da odgovore su:
Šta je sa preostalim stanovništvom?
Da li država planira, ukoliko budu dostupne nabavku vakcina i za osobe (više od tri miliona građana) koje nisu obuhvaćene sa prve tri faze?
Hoće li za njih vakcina biti besplatna?
Ko sve spada u široko definisane ciljne grupe kao što je "esencijalno osoblje van medicinskog i obrazovnog sektora", gde je dato nekoliko primera (snabdevanje hranom, gorivom, banke, osiguranje, rudnici) i ostavljene tri tačke?
Ili u grupu "zaposleni u preduzećima i ustanovama od posebnog značaja za funkcionisanje društva?
Ovo je posebno važno pitanje jer plan predviđa da Vlada Srbija odredi te grupe, a određivanje da li zaposleni u nekoj fabrici ili celom sektoru mogu prioritetno da se (besplatno) vakcinišu nosi koruptivni rizik. Pored toga, u planu se navode procene broja zaposlenih u tim sektorima, na osnovu čega bi se moglo zaključiti a je već određeno (ali ne i objavljeno) koji su to sve sektori odnosno preduzeća.
Nejasno je, mada sada nije prioritetno pitanje, kako je određen očekivani odziv za vakcinaciju. Od ovog pitanej bitniej je izveštavanje o aktuelnom stanju - odzivu po grupama, odnosno o realizaciji.
Ovo posebno zbog toga što se postavlja i pitanje realizacije plana. Iako je njime predviđeno da imunizacija krene (faza 1a) od zdravstvenih radnika najizloženijih virusu (njih oko 5.000), krenula je od domova za stare (8.000 korisnika, što je trebalo da bude faza 1b).
Stoga je neophodno da se redovno (na primer nedeljno, na konferencijama za novinare) izveštava o broju nabavljenih i dostavljenih (i distriburanih) vakcina, o broju utrošenih i o tome koliko se odmaklo sa vakcinacijom po prioritetnim grupama.
Konačno, neophodno je da Vlada ukine zaključak kojim su sve nabavke u vezi sa pandemijom proglašene tajnim.