Business Joomla Themes by Justhost Reviews

DRI ukazala na nezakonit položaj v.d. direktora EPS-a

Datum kreiranja: utorak, 19 januar 2021

eps sajtJavno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) u 2018. i 2019. godini nije postupalo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama prilikom nabavki čija je procenjena vrednost 43,38 milijardi dinara, a ugovorena vrednost 31,53 milijarde dinara bez PDV, saopštila je Državna revizorska institucija i upozorila na trajanje mandata v.d. direktora.

Preduzeće je tokom 2018. i 2019. godine zaključilo ugovore o nabavci usluga u ukupnoj vrednosti od 1,64 milijarde dinara i realizovalo ih u ukupnoj vrednosti od 884,97 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, iako nije postojao osnov za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama, navela je DRI u izveštaju o EPS.

Ta institucija utvrdila je i da funkciju vršioca dužnosti direktora preduzeća već više od četiri godine obavlja ista osoba, naglašavajuć da to "nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a predsednik i članovi Nadzornog odbora imenovani po Rešenju o imenovanju iz 2014. godine, vrše funkciju i nakon isteka mandata 2018. godine".

"Preporučujemo EPS da pokrene inicijativu kod Osnivača za imenovanje direktora Preduzeća, kao i predsednika i članova Nadzornog odbora kojima je istekao mandat u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima", ističe DRI jednu od ukupno šest preporuka navedenih u izveštaju.

Elektroprivredda Srbije, prema nalazima DRI, u 2019. godini zaključila je ugovore o privremeno povremenim poslovima koji po svojoj prirodi nisu privremenog karaktera jer traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, što nije u skladu sa Zakonom o radu i po tom osnovu je obračunalo i isplatilo naknadu u iznosu od 45,83 miliona dinara.