Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Poreska uprava krije podatke o naplati poreza i kontroli frilansera - radnika na internetu

Datum kreiranja: sreda, 03 februar 2021

poreska uprava logoPoreska uprava nastavlja da krije podatke i da, bez osnova, odbija da dostavi informacije od javnog značaja. Transparentnost Srbija tražila je podatke u vezi sa temom koja je poslednjih meseci zainteresovala veliki broj građana – naplatom poreza „radnicima na internetu“.

Da je reč o svesnom pokušaju onemogućavanja pristup informacijama svedoči činjenica da je TS tražila samo statističke podatke koji se odnose na broj obveznika i kontrola koje je vršila PU, a prilikom odbijanja zahteva Uprava se pozvala na zaštitu podataka o poreskim dužnicima, što je u ovom slučaju nerelevantno, jer podaci nisu ni traženi za pojedine dužnike. Ovakvo postupanje otvara i pitanje da li Poreska uprava uopšte ima statističke podatke o ovoj oblasti svog rada i o kontrolama koje je trebalo da vrši tokom prethodnih godina.

TS je tražila dokumente koji sadrže informacije o tome koliko građana podleže obavezi podnošenja poreske prijave sa obračunatim porezom po osnovu zarade ostvarene pružanjem usluga i rada na internetu od 2015. godine do danas, po godinama, koliko od toga se odnosi na zarade ostvarene iz inostarnstva, koliko je kontrola naplate poreza od pomenutih građana Poreska uprava izvršila od 2015. do danas, po godinama, i koliko je pri tome utvrđeno nepravilnosti.

Poreska uprava je prethodnih godina odbila desetine sličnih zahteva koje je slala TS, ali je potom dostavljala informacije po rešenjima Poverenika za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti.

TS je i ovog puta uputila žalbu Povereniku.