Business Joomla Themes by Justhost Reviews

TS traži informacije u vezi sa "Pokretnom kancelarijom Gorana Vesića"

Datum kreiranja: ponedeljak, 20 septembar 2021

pokretni vesicTransparentnost Srbija uputila  je Gradu Beogradu i Agenciji za sprečavanje korupcije više zahteva za dostavljanje informacija u vezi sa “Pokretnom kancelarijom Gorana Vesića”. Zamenik gradonačelnika objavio je, naime, da u okviru “akcije Beograd pobeđuje” u društvu rukovodilaca javnih preduzeća obilazi građane kombi vozilom (kamperom) koji je lično dobio na  korišćenje od svog prijatelja, advokata.

U vezi sa ovim navodima, TS je od Grada Beograda zatražila sledeće informacije, odnosno dokumente:

  1. Dokument o akciji “Beograd pobeđuje”, koja je obznanjena na sajtu Grada Beograda, a iz koga se može videti šta su ciljevi ove akcije, koga Grad Beograd treba da pobedi u okviru ove akcije, koji organ Grada je planirao njeno sprovođenje, koji organ Grada je doneo odluku da se ona sprovede i koji organ je zadužen za njeno sprovođenje.
  1. Dokument iz koga se može videte koji organ Grada Beograda i na osnovu kojih dokumenata je odobrio da se na vozilu (“kamper”) koje je, prema navodima iz vesti zakupio advokat Nemanja Aleksić iz Novog Sada, a potom ustupio lično Goranu Vesiću, postave zvanične oznake Grada Beograda.
  1. Informacija o tome da li Grad Beograd ima u posedu službena vozila i da li zamenik gradonačelnika ima pravo na korišćenje službenih vozila za putovanje na području Grada Beograda.
  1. Informacija o tome da li je u periodu od 2014. do 2021. neki funkcioner Grada Beograda zatražio od predstavnika gradskih opština da mu omoguće da se sa zainteresovanim građanima susretne u prostorijama gradskih opština ili prostorijama mesnih zajednica, a da su gradske opštine odbile da izađu u susret takvom zahtevu i kopija dokumenata (npr. dopisi gradskim opštinama i njihovi odgovori) da je takva saglasnost tražena i da je odbijena.  
  1. Informacija o tome da li je Goran Vesić obavestio organe Grada Beograda o prijemu poklona u vezi sa vršenjem funkcije (iz tačke 2. ovog zahteva) i kopija tog obaveštenja.

 Od Agencije za sprečavanje korupcije TS ja zatražila sledeće:

  1. Informaciju o tome da li je Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula postupak, po službenoj dužnosti, zahtevu organa vlasti ili po prijavi nekog lica protiv javnog funkcionera – zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, zbog kršenja člana 58. Zakona o sprečavanju korupcije (“Javni funkcioner i član porodice ne sme da primi poklon u vezi sa vršenjem javne funkcije, izuzev protokolarnog i prigodnog poklona.”), nakon javno objavljenih informacija o primljenom poklonu na sajtu Grada Beograda – 19.9.2021. U navedenoj objavi Goran Vesić objašnjava da mu je njegov prijatelj, advokat Nemanja Aleksić, na osnovu ugovora koji je zaključio lično sa Vesićem, dao na besplatno korišćenje na tri meseca vozilo, koje je prethodno taj advokat zakupio. Da je reč o poklonu koji je “u vezi sa vršenjem javne funkcije” može se zaključiti iz činjenice da je navedeno vozilo namenjeno da se koristi kao “pokretna kancelarija” javnog funkcionera za susrete sa građanima, da je označeno zvaničnim oznakama Grada Beograda (grb) i da se o njegovom korišćenju građani obaveštavaju i preko službene stranice Grada. S druge strane, iz objavljene vesti se jasno zaključuje da nije reč o poklonu koji je učinjen Gradu Beogradu, odnosno organima Grada, već lično javnom funkcioneru. Na to da je reč o poklonu koji je učinjen privatno javnom funkcioneru a ne Gradu Beogradu, pored izjave samog Gorana Vesića, ukazuje i način označavanja ovog vozila: na njemu je istaknuta oznaka “pokretna kancelarija Gorana Vesića”, a ne, na primer, “pokretna kancelarija zamenika gradonačelnika”. Iz toga takođe proizlazi da je reč o poklonu koji ima za svrhu (i) ličnu promociju javnog funkcionera, a ne (samo) promociju neke akcije koju (navodno) sprovodi Grad Beograd. Takođe je nesumnjivo da ovde nije reč ni o protokolarnom ni o prigodnom poklonu, jer poklon nije dobijen od “međunarodne organizacije ili stranog fizičkog ili pravnog lica prilikom službene posete ili u drugim sličnim prilikama” niti je primljen “u prilikama kada se tradicionalno razmenjuju pokloni”.
  1. Informaciju o tome da li se Goran Vesić obraćao Agenciji u vezi sa opisanim poklonom pre nego što je zaključio ugovor o poklonu iz tačke 1. ovog zahteva, koje podatke je pri tom predočio Agenciji i kakvo je mišljenje od Agencije dobio u vezi sa dozvoljenošću prijema poklona.

foto: Screenshot stranice internet sajta Grada Beograda