Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ozbiljne zamerke Venecijanske komisije na nacrt Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Datum kreiranja: ponedeljak, 04 oktobar 2021

paragrafVenecijanska komisija uputila je ozbiljne zamerke Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu na proces izrade Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, kao i na pitanja koja nisu rešena na adekvatan način u aktuelnom nacrtu.

Ovo mišljenje je u velikoj meri podudarno i sa ranije objavljenim komentarima i bojaznima domaćih nevladinih organizacija. Međutim, pojedina bitna pitanja nisu bila u dovoljnoj meri predmet razmatranja Venecijanske komisijae, uključujući tu i pitanje shodne primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i identifikovanja „organizatora referendumske kampanje“.

S obzirom na broj nerešenih pitanja, jedino prihvatljivo rešenje u ovom trenutku jeste objavljivanje revidiranog Nacrta i organizovanje otvorenih konsultacija pre njegovog upućivanja u dalju proceduru ili međunarodnim organizacijama.

Pogledajte naš ceo komentar mišljenja Venecijanske komisije o nacrtu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.