Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Formirano Koordinaciono telo, odluke nema na sajtu

Datum kreiranja: petak, 26 novembar 2021
vlada sedniceVlada Srbije je nastavila sa lošom praksom da objavljuje vesti o usvajanju odluka a da istovremeno same te odluke nisu dostupne.
Tako je 25. novembra 2021. objavljena vest da je Vlada formirala “Koordinaciono telo za sprovođenje operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika” i da je cilj tog tela “uspostavljanje koordinacije sprovođenja antikorupcijskih mera na najvišem političkom nivou uz političku i institucionalnu odgovornost visokog rukovodstva za realizaciju strateških mera u toj borbi”. 
Međutim, na sajtu Vlade uopšte nema informacija o odlukama koje su donete na toj sednici. Za tako nešto ne postoji ni jedan dobar razlog – Vlada na sednicama razmatra dokumente koji su podneti u elektronskom obliku i oni bi mogli da se objave odmah nakon usvajanja. Štaviše, trebalo bi ustanoviti praksu (koja postoji i u nekim lokalnim samoupravama) da se objavljuju ne samo usvojene odluke, već i predlozi akata o kojima će se raspravljati na sednicama izvršnog organa.
Iza ove gromoglasne najave u stvari se krije odluka o uspostavljanju tela koje će biti zaduženo za koordinaciju aktivnosti u samo pet oblasti – javne nabavke, lokalna samouprava, policija, privatizacija, porezi – tokom 2022. godine. Same aktivnosti koje bi trebalo koordinisati su definisane Operativim planom s početka septembra 2021. 
One su postavljene nedovoljno ambiciozno, što se najbolje može videti iz spiska aktivnosti koje su bile predložene, ali ne i usvojene, naročito u oblasti javnih nabavki.