Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nove nezakonitosti u vezi sa Zakonom o eksproprijaciji

Datum kreiranja: ponedeljak, 06 decembar 2021

mali instagramNajava ministra Malog da će Vlada u četvrtak utvrditi novi predlog izmena i dopuna Zakona o eksproprijaciji je u ovom trenutku dvostruko nezakonita. Kako se može razumeti, tim izmenama bi se menjale neke odredbe u verziji zakona koju je Vlada predložila, Skupština usvojila, ali predsednik još uvek nije proglasio svojim ukazom, što je pravno nemoguće.

Ako bi do četvrtka (9.decembra 2021), izmene zakona od 26. novembra 2021. ipak bile proglašene, ostala bi druga nezakonitost. Naime, prema članu 77. st. 3. Zakona o državnoj upravi, svaka izmena i dopuna zakona “kojim se bitno menja pravni režim u jednoj oblasti ili kojim se uređuju pitanja koja posebno zanimaju javnost” mora biti izneta na javnu raspravu, a oba kriterijuma su očigledno ispunjena u ovom slučaju. Ministarstvo finansija takvu javnu raspravu mora da organizuje o nacrtu izmena zakona, ona mora trajati najmanje 20 dana, i tek nakon toga bi Vlada mogla da utvrdi predlog zakona.

Transparentnost Srbija podseća da je Ministarstvo finansija propustilo da organizuje javnu raspravu i pre novembarskih izmena Zakona o eksproprijaciji i da valjano obrazlože sve posledice njegove primene. Predstavnici Vlade su, reagujući na proteste građana, izneli tvrdnje da ove izmene “nisu usvojene zbog kompanije Rio Tinto”, jer je ona navodno već otkupila svo potrebno zemljište, kao i tvrdnje da su one potrebne radi brže izgradnje puteva. S druge strane, nije izneta ni jedna informacija o projektima koje Vlada namerava da realizuje pod okriljem međudržavnih sporazuma, niti pokušaj da se opravdaju izmene u članu 20. koje omogućavaju eksproprijaciju za te namene.

Te izmene zakona otvaraju mogućnost da se imovina građana prinudno otkupi ne samo u slučajevima kada se gradi komunalna infrastruktura, saobraćajnice i drugi objekti od opšteg  interesa već i za realizaciju privatnih ili polu-privatnih komercijalnih projekata koje Vlada, neomeđena bilo kakvim zakonskim kriterijumima, proglasi za “projekte od značaja” za državu.