Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Stranačka kasa - korisna baza na sajtu CINS-a

Datum kreiranja: četvrtak, 17 mart 2022

cins bazaInformacije o prihodima i rashodima političkih stranaka i drugih učesnika izbora se već deset godina objavljuju u okviru registara Agencije za sprečavanje korupcije. Mogućnost uvida u informacije u Registru koji vodi Agencija ima ozbiljna ograničenja, zato što je moguće pregledati i pretraživati podatke samo u okviru jednog izveštaja.

Zahvaljujući kolegama iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, sada je moguće pretraživati podatke koji zanimaju javnost u okviru svih izveštaja koji su podnošeni u periodu 2015-2020. Neophodno je da se sa ovakvom praksom unošenja podataka nastavi. Takođe je neophodno da se Agencija za sprečavanje korupcije koristiti mogućnošću poređenja prijavljenih troškova slične vrste, a veoma različite vrednosti i prilikom vršenja kontrole.

U analizi koju je Transparentnost Srbija sastavila i objavila nakon izbora 2020. ukazali smo Agenciji na brojne takve situacije, a nema sumnje da će se slične pojave javiti i nakon ovogodišnje izborne kampanje.