Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Članovi Lokalnog antikorupcijskog foruma u Novom Pazaru podneli ostavke

Datum kreiranja: sreda, 23 mart 2022
Ostavke LAFPredsednica Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) Novog Pazara Esma Lotinac, njen zamenik Nikola Kočović i član LAF Sead Biberović podneli su neopozive ostavke.
U ostavci su naveli da više ne vide svrhu u daljem učestvovanju u radu tog tela za koje tvrde da postoji samo na papiru, kao i da ne žele da budu korišćeni samo da bi Novi Pazar imao Lokalni antikorupcijski forum.
"Na našu odluku uticao je, gotovo od početka, loš odnos lokalne samouprave, nepostojanje i nemogućnost, pored više pokušaja sa naše strane, uspostavljanja saradnje i komunikacije sa ciljem obavljanja poslova koji su nam povereni od strane Skupštine Novog Pazara", navodi se u ostavci.
Ocenili su da je, izuzev gradonačelnika Nihata Biševca, odnos lokalne samouprave prema tom telu bio ignorantski.
"LAF nije bio u mogućnosti da sve ove godine sastavi i pred odbornicima Skupštine Grada predstavi izveštaj i preporuke o implementaciji mera propisanih Lokalnim antikorupcijskim planom", napisali su u ostavci.
Ostavku na članstvo u LAF-u ranije je podneo i Eldin Dobardžić. Peta članica tog tela je Bisera Šećeragić.
LAF Novog Pazara konstituisan je u avgustu 2019. godine, sa zadatkom da prati ostvarivanje Lokalnog antikorupcijskog plana, otklanja rizike od korupcije i podiže svest gradjana o značaju borbe protiv korupcije.
Lokalni antikorupcijski plan Novog Pazar je strateški dokument koji sadrži oko 120 mera koje je lokalna samouprava morala ispuniti u borbi protiv korupcije.
Transparentnost Srbija podržala je Grad Novi Pazar u izradi LAP-a, u izboru LAF-a i pružala podršku LAF-a prilikom formiranja i početka rada.
 
Ostavke LAF