Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača

Datum kreiranja: petak, 27 decembar 2013
Ministarstvo pravde je konačno objavilo nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača i pozvalo zainteresovane da upute komentare tokom javne rasprave, koja će trajati, kako se kaže, do 31. januara 2014. Poziv i naslov akta deluju zbunjujuće pošto se govori o “radnoj verziji nacrta zakona”, tako da je ostalo nejasno kada će biti objavljen “nacrt” (uobičajeno je, i Zakonom o državnoj upravi propisano, da se javna rasprava vodi o “nacrtu zakona” a ne o radnim verzijama). Transparentnost – Srbija će svakako iskoristiti priliku da predloži poboljšanje normi, pošto je ovo jedan od najvažnijih propisa za borbu protiv korupcije, koji pre svega, treba da omogući otkrivanje većeg broja slučajeva korupcije. Podsećamo sve da je još u aprilu 2013. radna grupa koju je okupio Poverenik za informacije od javnog značaja objavila model Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača, koji se može videti na adresi http://www.poverenik.rs/sr/javna-rasprava.html