Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Smena predsednika odeljenja ili "promena rasporeda"?

Datum kreiranja: petak, 27 decembar 2013
Nizu zbunjujućih i nepotpunih informacija pridružila se i jedna iz pravosuđa. Mediji javljaju da je smenjen predsednik Posebnog odeljenja Višeg suda u Bg za organizovani kriminal Vladimir Vučinić, i to logično povezuju sa nedavnom odlukom koju je doneo u vezi sa putovanjem optuženog Miškovića u London i njegovom pritužbom o pritiscima koju je uputio VSS.

V.f. predsednika Višeg suda kaže medijima (na sajtu suda nema ni reči o ovome): "Godišnjim rasporedom poslova u Višem sudu u Beogradu za 2014. godinu, koji sam u skladu sa odredbama Sudskog poslovnika doneo kao vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, sudiji Vladimiru Vučiniću, ali i još petorici sudija, koji su bili rukovodioci odeljenja u ovom sudu, prestala je dužnost predsednika odeljenja", naveo je Stepanović u izjavi Tanjugu.

S druge strane, član 13, st. 2. Zakona na osnovu kojeg je formirano ovo posebno odeljenje kaže: "Predsednika Posebnog odeljenja Višeg suda postavlja predsednik Višeg suda u Beogradu iz reda sudija raspoređenih na rad u Posebno odeljenje Višeg suda, na vreme od četiri godine". Dakle, ovaj zakon (o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ("Sl. glasnik RS", br. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - dr. zakon, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - dr. zakon, 101/2011 - dr. zakon i 32/2013) ne govori o godišnjim rasporedima, već o četvorogodišnjem mandatu i neophodno je dodatno objašnjenje kako bi se videlo da li je odluka formalno ispravna. Možda je ovo pitanje na neki način povezano sa dugogodišnjim v.d. stanjem u pravosuđu (npr. nismo mogli da pronađemo informaciju da li je Vučinić zaista postavljen na četiri godine na ovu funkciju ili je ta odluka takođe utvrđena nekim "godišnjim rasporedom").

Suštinski, ukoliko je sudija Vučinić nezakonito postupio, smena sa rukovodećeg položaja ne može biti dovoljna mera. S druge strane, sudijino obraćanje VSS i ukazivanje na pritiske predsednika suda (o čemu piše današnja "Politika") ni u kojem slučaju ne bi moglo biti valjan razlog za smenu sa mesta predsednika Posebnog odeljenja.