Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ponovo problem sa neželjenim naknadama

Datum kreiranja: petak, 03 januar 2014
Ministar Lazar Krstić objavio je da je naknade za članstvo u upravnim odborima, u kojima je predviđeno da bude po funkciji ministra, vratio u budžet. Ministar kaže da je lakše da vrati naknade nego da menja 15 zakona koji regulišu članstvo ministra finansija u upravnim odborima i nadzornim odborima. Iako je ministar ranije izjavljivao da bi bila "demagogija, a i zakonski nemoguće, da se on odrekne mesta u upravnim odborima u kojima je predviđeno da bude po funkciji ministra", već da će radije vratiti novac, ovakvo obrazloženje zvuči kao demagogija.369050_lazar-krstic_ff

Nije naime potrebno izmeniti 15 zakona za ministra finansija niti stotine zakona za ostale ministre, već samo jednu odredbu jednog zakona - člana 28. st. 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Tim članom je propisano da funkcioneri mogu da vrše više funkcija kada ih na te druge obavezuje zakon (kao što je slučaj sa članstvom u upravnim odborima za pojedine ministre). Dovoljno je dodati dopunu "U slučaju iz st. 1. ovog člana, funkcioner nema pravo na platu ili naknadu po osnovu obavljanja druge javne funkcije".

Ovako, ministar Krstić je vratio naknade, a svi ostali ministri i drugi funkcioneri i dalje primaju "neželjene" naknade jer ih na to obavezuju propisi.