Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Reforma Agencije za borbu protiv korupcije

Datum kreiranja: petak, 10 januar 2014
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, u intervjuu za NIN, prokomentarisala je izjavu ministra pravde Nikole Selakovića da je potrebna reforma Agencije za borbu protiv korupcije i snažna parlamentarna kontrola te institucije:
Tatjana_Babic
"Zbunjuje me kontekst u kome je ta izjava data. Naravno, nijedna institucija nije i ne sme biti izuzeta od kontrole, pa ni Agencija za borbu protiv korupcije. Svaka zamerka na rad Agencije, pod uslovom da je utemeljena, treba da bude javno iznesena. A na čemu je utemeljena ta izjava, pitanje je za ministra Selakovića. Pristup Agencije rešavanju problema korupcije je iznad svega sistemsko-institucionalnog karaktera, a to znači postavljanje Agencije na temeljne postavke koje neće moći da pomeri trenutak i prolaznost svake vlasti. Moj utisak je da je ovo stremljenje Agencije prepoznato i u domaćoj i u međunarodnoj javnosti. Prema ovogodišnjem istraživanju UNDP, Agencija u kontinuitetu beleži rast kao institucija koju građani vide kao nosioca borbe protiv korupcije, a mi u Agenciji to najbolje vidimo kroz ogroman porast broja primljenih predstavki građana. Samo Ministarstvo pravde je više puta pokazalo da ne razume najbolje mesto i ulogu Agencije, što je meni lično na neki način i razumljivo, imajući u vidu da između izvršne vlasti i nezavisnih institucija koje imaju nadzornu i kontrolnu ulogu uvek postoji jedna vrsta tenzije koja je i prirodna. U tom kontekstu zanimljiv je skorašnji navodni lapsus ministra pravde kada me je pozdravio kao direktorku Kancelarije za borbu protiv korupcije na jednom od zvaničnih skupova kojem sam prisustvovala. Ne liči više ni na neslanu šalu, već izaziva bojazan da možda neko ima ideju da čitav proces vrati unazad, iako je novom Strategijom predviđeno upravo suprotno - jačanje ovlašćenja i kapaciteta Agencije.