Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Šta je "Beograd na vodi"...

Datum kreiranja: ponedeljak, 20 januar 2014
... osim što je najčešće ponavljana predizborna priča (od SPS-a iz sredine devedesetih i DS-a iz prve decenije ovog veka)?

Razne stvari su mogle da se čuju na jučerašnjoj promociji projekta "Beograd na vodi", ali ne i kakav je to pravni posao. Da li je reč o projektu koji je zamišljeno da finansiraju u krajnjoj liniji poreski obveznici, tako što će vraćati kredite za sprovedene javne nabavke? Ili o prodaji državnog zemljišta stranom investitoru koji će onda za svoj račun i rizik probati da proda ili iznajmi nekretnine? 
beograd-na-vodi
Po svemu sudeći, a najviše po najavama Siniše Malog (koje u svakom slučaju prevazilaze vršenje "neodložnih poslova" čime bi trebalo da se bavi Privremeno gradsko veće), reč je o nečem trećem: javno - privatnom partnerstvu, gde će zajedničko preduzeće (Srbije? Grada Beograda?) i firme čiji je vlasnik predstavio projekat graditi, prodavati i iznajmljivati poslovni prostor i stanove. Jasno je da bi naša strana uložila u takvo "zajedničko preduzeće" ogromnu imovinu a može se pretpostaviti da bi druga strana uložila sredstva za izgradnju. Nakon ovoga se javljaju mnoga pitanja. To nisu pitanja kritičara projekta "Beograd na vodi", već pitanja bez čijih odgovora je bilo potpuno neozbiljno objaviti uopšte vest o tom projektu, a kamoli hvaliti ili kritikovati projekat: 

1. Da li su Republika Srbija/Grad Beograd dali mogućnost (npr. otvorili konkurs) i drugim potencijalnim investitorima da formiraju zajedničko preduzeće i daju projekat za izgradnju "Beograda na vodi"? Ako nisu, na osnovu kojeg propisa su isključili konkurenciju?
2. Da li to znači da će u svakom budućem slučaju kada potencijalni investitor predstavi projekat koji predviđa formiranje zajedničkog preduzeća u koje će država/grad uneti svoje zemljište a investitor novac, država/grad prihvatiti takvu ponudu ili će država/grad postupati selektivno prema investitorima? 
3. Na koji način će biti podeljena ulaganja a na koji dobit i rizik poslovanja u budućem "zajedničkom preduzeću"?
4. Koji je pravni osnov formiranja zajedničkog preduzeća, da li je u pitanju projekat javno-privatnog partnerstva, da li se o njemu izjašnjavala Komisija za JPP, kako je predviđeno Zakonom iz 2011?