Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Pregovori oko “Bus-plus”-a

Datum kreiranja: četvrtak, 06 februar 2014
Gradski mediji u Beogradu prenose vest (http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1584764) da se “delegacija grada Beograda, sa predsednikom Privremenog organa Sinišom Malim na čelu, sastala sa predstavnicima kompanija Apex i KentKart”, da su se “obe strane saglasile da je neophodno utvrditi novi pravni okvir saradnje”, “saglasili oko većine spornih pitanja”, te da će “ukoliko pregovori budu uspešno završeni, javnost biti upoznata sa svim detaljima postignutnih dogovora” a da “do završetka pregovora, nijedna strana neće davati izjave za javnost”.

BusPlusPregovori se vode oko sistema “Bus-plus”, jednog od najčešće (iz mnogo dobrih razloga) kritikovanih aranžmana javno-privatnog partnerstva u Srbiji, koji je zaključen pre donošenja aktuelnog Zakona o JPP. To što (privremene) gradske vlasti obaveštavaju građane o održavanju jednog poslovnog sastanka bi svakako bilo samo za pohvalu kada bi bilo redovna praksa i obaveza (npr. na osnovu Zakona o lobiranju koji treba usvojiti). Međutim, ovde se otvara nekoliko pitanja. Prvo je naravno pitanje kapaciteta privremene uprave da vodi pregovore o dugoročnim poslovnim aranžmanima. Moguće je da su pregovori zaista neodložan posao, ali nema dovoljno objavljenih podataka da bi se izveo takav zaključak.

Drugo važno pitanje je javnost podataka. Građani imaju pravo da znaju koja su pitanja o sadržaju i realizaciji ugovora između Grada i pomenutih firmi sporni sa stanovišta ostvarivanja javnog interesa, bez obzira na to da li će se kroz pregovore “postići dogovor”. Javnost tih podataka je jedan od preduslova za ocenu zakonitosti i uspešnosti rada, kako gradskog rukovodstva koje je smenjeno pre nekoliko meseci, tako i aktuelnog Privremenog organa uprave.