Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Zabrana korišćenja javnih resursa i javnih funkcija u svrhu izborne kampanje

Datum kreiranja: utorak, 11 februar 2014
acasDobro je što Agencija upozorava javne funkcionere na problematične promocije koje služe samo kampanji. Bilo bi još bolje kada bi bili izneti podaci i o konkretnim slučajevima u kojima se sumnja ili ispituje da li je došlo do kršenja zakona (npr. da su direktno korišćeni neki javni resursi za potrebe političke promocije), ukoliko ih ima. Na žalost, znatan deo promocije javnih funkcionera, u vršenju njihovih tzv. “redovnih aktivnosti” nije u potpunosti pokriven normama, o čemu je TS već davala konkretne predloge. TS će pratiti postupanje funkcionera u doba kampanje, drago nam je što se na ovogodišnjim izbormia i Agencija bavi tim poslom, a značajan doprinos bi mogla da i RRA ukoliko bi emiterima ograničila predstavljane aktivnosti javnih funkcionerima koji su kandidati na izborima, jer bi u tom slučaju nestali i razlozi za izmišljanje “redovnih poslova” funkcionera koji služe isključivo predizbornoj borbi.