Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Iskrena politička volja

Datum kreiranja: četvrtak, 06 mart 2014
Postojanje iskrene političke volje da se suzbija korupcija prepoznaćemo kada političke partije i njihovi lideri počnu građanima da objašnjavaju kako da prepoznaju korupciju i šta treba da učine kada je prepoznaju. Umesto da im pričaju o sopstvenoj odlučnosti i hrabrosti da se izbore protiv korupcije, a istovremeno šalju svoje aktiviste da od tih istih građana kupe glasove.

Aktivisti Transparentnosti Srbija imali su priliku u prethodnom periodu da na brojnim okruglim stolovima u Srbiji čuju živopisne primere kupovine glasova, ali i objašnjenja zbog čega niko ne želi da takve slučajeve da prijavi. 

Građani ne vide, ne prepoznaju odlučnost države da se izbori protiv takvih pojava. Ne veruju u sistem.

Ako želimo da se pomerimo s mesta, potrebno je da se svi - Vlada, Skupština, političke partije, policija, tužilaštvo, nezavisna tela, državni organi, mediji, NVO uključe u akciju. Srbiju je potrebno edukovati, ohrabrivati, istovremeno stvarati zakonsko okruženje i praktične mehaiizme koji će štiti i podsticati one koji prijavljuju slučajeve korupcije. 

2000dinaraA to se posebno odnosi na kupovinu glasova, teško krivično delo, ali i pojavu koja podriva temelje demokratije. Da li je moguće da glas, jedini mehanizam koji građaninu omogućava da indirektno utiče na upravljanje opštinom, državom, vredi 1.000 ili 2.000 dinara?

TS je u više navrata pozivala policiju i javno tužilaštvo da saopšte šta su uradili na ispitivanju svih krivičnih dela za koja su se politički takmaci međusobno optuživali tokom prethodnih izbora, a naročito u vezi sa nepravilnostima u vezi sa brojanjem glasova, kupovinom glasova i zloupotrebom javnih resursa. 

TS je nedavno proveravala da li je bilo proaktivnih reakcija na tvrdnje o kupovini glasova na izborima u Kostolcu, pa smo od tužilaštva dobili informaciju da takvog postupanja nije bilo a od policije da je naš dopis sa linkom na objavljene vesti o kupvini glasova prosleđen tužilaštvu. 

Da li je to dovoljno da ohrabri građane i uveri ih da postoji odlučnost države za borbu protiv korupcije? Da uveri srednjoškolce da njihov glas vredi neuporedivo više nego što stranački "torbari" mogu da ponude?