Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Šta se dešava s javnim preduzećima?

Datum kreiranja: utorak, 22 jul 2014
... Pitali su predsednika Vlade u "Blicu".

AleksandarVucicEvo i odgovora: "Za nas je najvažnija reforma javnih preduzeća i ono gde smo kasnili, a u prvih sto dana ćemo da odradimo, biće promene direktora mnogih firmi i to pre 4. avgusta. Tu će biti krupnih, temeljnih promena. Ne možemo da idemo u bilo kakve mere i fiskalnu konsolidaciju, bilo bi besmisleno ukoliko ne idemo u reforme javnih preduzeća, ne idemo u rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju... zato što će to da nam pojede sve što uštedimo."

"Svi direktori biće izabrani na konkursu, ali pre toga za vršioce dužnosti preduzeća bio sam spreman da postavim ljude koji u javnosti važe da su sposobni jer se uvek govorilo da su to partijska preduzeća. Kad sam u klubu „Privrednik“ razgovarao s Kostićem, Bekom i ostalima, rekao sam im da ne pričamo samo o monetarnoj politici, već da uzmu železnicu ako su sposobni."

Po Zakonu o javnim preduzećima, svi konkursi su morali biti raspisani još pre 13,5 meseci (do 30. juna), ali to nije učinjeno. I oni konkursi koji su raspisani, nisu okončani, već je nastavljeno v.d. stanje. Predsednik Vlade sada najavljuje da će ti zakasneli konkursi biti sprovedeni, ali i da će u međuvremenu biti smenjivanja vršilaca dužnosti direktora. I najlošije partijsko postavljenje ili namešteni konkurs bolji su od v.d. stanja - stanja neprestane nesigurnosti i poslušnosti koje onemogućava bilo koju reformu ili potez koji ne bi bio po volji političkim moćnicima.

O tome koliko sami konkursi mogu doneti promena nema razloga za preterani optimizam. Kao što smo već pisali, sam Zakon sadrži "zaštitne mehanizme" potiv izbora nezavisnih kandidata - da Vlada odabere diskreciono jednog od tri kandidata koje predloži (Vladina) komisija ili da ne odabere ni jednog. U takvim okolnostima, sa stalnim najavama i praksom paralelne partijske naspram institucionalne kontrole i sa demagoški niskim zaradama, koje svakako nisu privlačne za najuspešnije menadžere iz privatnog sektora biće veliki uspeh ukoliko se na konkurse uopšte javi veći broj kvalitetnih kandidata.

http://goo.gl/I9wfSn