Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Još jednom: tajne transakcije na osnovu međudržavnog sporazuma

Datum kreiranja: subota, 26 jul 2014
strujomeriBIRN donosi tekst o neuspelim nabavkama strujomera za potrebe raznih preduzeća koja posluju u okviru EPS-a, kao i informacije da bi ubuduće nabavku strujomera mogla da vrši kompanija iz UA Emirata, a sve na osnovu memoranduma kojim je ugovorena tajnost svih transakcija. Po tome ovaj slučaj nalikuje ugovorima o vlasničkoj transformaciji bivšeg "JAT", o čemu smo ranije pisali.

Osim toga, tekst govori o raznim problemima zbog kojih do sada nisu realizovane nabavke strujomera tokom čitavog niza godina. Razlozi za nerealizovanje nabavki ni do danas nisu u potpunosti razjašnjeni niti je za to utvrđena odgovornost. Izigravanje Zakona o javnim nabavkama i tajnost aranžmana, zahvaljujući međudržavnom sporazumu, nas neće približiti istini i neizbežno će pothraniti sumnje da se sa poslom odugovlači radi privilegovanja željenog poslovnog partnera.

http://goo.gl/HFQRoX