Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Privatizacija direktnom pogodbom

Datum kreiranja: ponedeljak, 28 jul 2014
rukovanje"Metod privatizacije direktnom nagodbom izbačen je iz Predloga zakona pošto on spada u instrumente međudržavnih dogovora pa će biti regulisan nezavisno od ovog zakona. To je bilo mišljenje stručne i profesionalne javnosti ali i međunarodnih organizacija", rekao je Vujović za Tanjug.

Šta bi ova izjava mogla da znači? Da će se preduzeća ipak prodavati kroz direktne pogodbe, ali samo firmama iz zemalja sa kojima su zaključeni međudržavni ugovori! Tako se nastavlja praksa stvaranja paralelnog pravnog režima u kojem se s jedne strane propisuju stroga pravila nadmetanja, transparentnosti i procedure o javnim nabavkama, javno-privatnim partnerstvima, privatizaciji itd, a s druge strane se država olako odriče svih tih načela kada dođe na red poslovanje sa odabranim inostranim partnerima.