Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Amandmani na predlog zakona o javnom informisanju i medijima

Datum kreiranja: sreda, 30 jul 2014

TSSFBTS je dostavila danas predlog amandmana na Zakon o javnom informisanju i medijima svim poslaničkim grupama. Amandmani se između ostalog odnose:

na član 15, kroz definisanje mogućnosti da se kao programi od javnog interesa finansiraju i oni koji će podstaći interesovanje građana za javnost rada organa vlasti, raspolaganja sredstvima u javnoj svojini, kvalitet usluga koje građani dobijaju itd.

na član 25, u cilju objavljivanja predloga konkursne komisije za dodelu sredstava kojim se finansiraju mediji

na član 26, radi objavljivanja izveštaja o utrošku sredstava koje su mediji dobili iz budžeta

na član 28, u cilju preciznijeg uređivanja konkursa za dodelu sredstava medijima iz budžeta i omogućavanja prigovora na postavljene uslove konkursa

na član 38. i 39, kako bi se obezbedila javnost podataka o licima koja mogu po osnovu finansiranja da utiču na medijsku uređivačku politiku, podataka o povezanim licima sa vlasnicima (npr. pozajmice pod povoljnim uslovima), kao i podataka o političkom oglašavanju u medijima.

na član 69. i 72, u vezi sa uvidom u informacije koje su već objavljene u medijima.