Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Amandmani na predlog zakona o elektronskim medijima

Datum kreiranja: sreda, 30 jul 2014

TSSFBTS je dostavila narodnim poslanicima i amandmane na predlog Zakona o elektronskim medijima. Između ostalog, predložili smo:

dopunu član 10, kako bi se utvrdilo da su kandidate za člana Saveta Regulatora (sadašnja RRA) predložila ovlašćena udruženja

dopunu člana 12, kako bi se predupredio sukob interesa članova Saveta Regulatora u slučaju njihove interesne povezanosti sa pružaocima medijskih usluga

dopunu člana 16, kako bi se omogućilo razrešavanje nesavesnih članova Saveta i na inicijativu onih koji su ih predložili za članove tog tela

dopunu člana 22, kako bi se precizirale dužnosti Regulatora u vezi sa izbornim kampanjama

dopunu člana 26, kako bi se zaštitili uzbunjivači koji prijavljuju nepravilnosti u radu emitera

dopunu člana 27, kako bi se obezbedila saradnja Regulatora i Agencije za borbu protiv korupcije

dopunu člana 38, kako bi se obezbedilo da Regulator objavljuje podatke o monitoringu koji vrši, o postupanju po službenoj dužnosti i pokrenutim prekršajnim postupcima

dopunu člana 40, kako bi se obezbedila veća javnost i odgovornost Regulatora u organizovanju javnih rasprava

dopunu člana 92, kako bi se izbegla arbitrernost kod procene ispunjavanja kriterijuma za izdavanje dozvola emiterima (što je bio jedan od najvećih nedostataka u radu RRA)