Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javna preduzeća u v.d. stanju

Datum kreiranja: četvrtak, 31 jul 2014
milanbekoNije sporno da Vlada Srbije ima pravnu mogućnost da imenuje vršioca dužnosti javnog preduzeća, ako je direktor razrešen (čl. 42. Zakona o JP). Međutim, Vlada je sama sebe dovela u situaciju da javnim preduzećima čiji je osnivač upravlja preko vršilaca dužnosti. Rok za raspisivanje konkursa je istekao pre 13 meseci. Od tada je bilo dovoljno vremena da se na konkursu izabere najbolji kandidat zainteresovan da radi taj posao.

Ako Vlada smatra da je bolje da javnim preduzećima umesto direktora, koji bi imali četiri godine na raspolaganju da realizuju programe rada, imenuje vršioce dužnosti na šest plus šest meseci i da je dobro da za te poslove angažuje vlasnike velikih privatnih kompanija, onda treba da takav koncept pretoči u zakon (umesto onog koji su manje - više isti ljudi izglasali krajem 2012), a ne da odredbu koja služi da se premosti vanredna situacija (imenovanje v.d. nakon smrti, suspenzije, ostavke ili razrešenja) praktikuje kao pravilo.

http://goo.gl/UDeMrV