Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Zakon o privatizaciji - komentar povodom jučerašnje skupštinske debate

Datum kreiranja: petak, 01 avgust 2014
skupstina-srbije-unutraPovodom juče iznetog stava narodnog poslanika i šefa poslaničke grupe SNS u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Zorana Babića u polemici sa opozicionim poslanikom (NDS) Markom Đurišićem (koji je citirao naše saopštenje o ovom predlogu zakona), da "ne može da se meri istom snagom mišljenje Transparentnosti u odnosu na Fiskalni savet, MMF, Svetsku banku" pokušali smo da dođemo do mišljenja pomenutih međunarodnih organizacija o aktuelnom Vladinom predlogu Zakona o privatizaciji, jer je naše saopštenje o tom predlogu zakona bilo povod polemike. 
 
Na sajtovima Svetske banke i MMF, kao ni kroz internet pretragu nismo mogli da pronađemo analizu ovog predloga zakona. U medijima je objavljena jedino sledeća vest koja se sa tim može dovesti u vezu (izjava predstavnika SB): “Podržavamo reforme u Srbiji. Rešenja koja je Vlada Srbije usvojila u okviru zakona o stečaju i privatizaciji, u skladu su sa stavovima Svetske banke. Međutim, i dalje postoje neki delovi zakona oko kojih se usaglašavamo”, naveli su u kancelariji Svetske banke.
 
Zbog toga smo od Ministarstva privrede i Narodne skupštine danas zahtevom zatražili kopije analiza ili mišljenja SB i MMF o nacrtu, odnosno predlogu aktuelnog Zakona o privatizaciji, kako bismo videli da li se u ovim analizama (ako postoje) tretiraju problematična pitanja na koja smo mi ukazali. 
 
Kad je reč o stavu Fiskalnog saveta, analiza predloga zakona nesumnjivo postoji, i može se pročitati ovde: http://goo.gl/tSD09D Kao što se može videti, Fiskalni savet jeste podržao ovaj predlog zakona, ali se uopšte nije bavio analizom rizika od korupcije u privatizaciji (kroz sprovođenje ovog zakona ili kroz privatizaciju na osnovu međudržavnih sporazuma), što je i očekivano, imajući u vidu da se taj organ bavi potpuno drugom oblašću rada (fiskalne posledice predloženih zakonskih rešenja). Samim tim, poređenje komentara TS i komentara FS nema smisla, jer ne govore o istim pitanjima. Komentare TS bi imalo smisla porediti, na primer, sa onima koje je dala Agencija za borbu protiv korupcije (na nacrt zakona), s obzirom da govore o istoj temi. Kao što se može videti, http://goo.gl/SamGhg mnogi od problema na koje je AZBPK ukazala u mišljenju na nacrt zakona, nisu rešeni ni u predlogu ovog akta. 
 
Kad je reč o delu izjave, u kojoj je g. Babić, nakon što je izneo da „poštuje ulogu nevladinog sektora, svaki kritički ton i ulogu koju „Transparentnost Srbije“ ima“, ukazao da „na žalost TS nije dovela nijednog investitora u Srbiju, nije donela sredstva u te firme, niti obezbedila proizvodnju i kreditne linije"", ukazujemo na sledeće: 
 
1) da sloboda iznošenja mišljenja u Srbiji nije uslovljena dovođenjem investitora i kreditnih linija, te da taj faktor ni na koji način nije relevantan za ocenu utemeljenosti kritike, tako da ova opaska ne predstavlja argumentovani odgovor na konstatacije o nedostacima predloga zakona sa stanovišta borbe protiv korupcije;
 
2) da smanjenje rizika od korupcije u nekoj zemlji, kako smatraju mnogi stručnjaci i institucije (uključujući i SB i MMF), pogoduje dolasku investitora, a ne obrnuto, te da je takvo mišljenje iznosila i SNS: videti, npr. "Висока корупција и сива економија су главни фактори који одвраћају инвеститоре" (SNS: "Bela knjiga "Programom do promena", 2012,http://goo.gl/wuPWhh);
 
3) da TS, kao udruženje građana, nema ni zadatak ni ambiciju da „dovodi investitore i kreditore“, ali da, imajući u vidu prethodno, TS smatra da svojim radom i ukazivanjem na rizike od nastanka korupcije i načine kako da se oni prevaziđu u konkretnim zakonskim rešenjima direktno pomaže stvaranju preduslova za veće strane strane i domaće investicije.