Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nacrt izmena i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Datum kreiranja: utorak, 05 avgust 2014
Ministarstvo_finansija_i_privredeMinistarstvo finansija objavilo je nacrt izmena i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Nacrt je objavljen na sajtu Ministarstva (http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10650), ali ne i na portalu e-uprave (http://javnerasprave.euprava.gov.rs/) Javna rasprava traje do 25. avgusta, primedbe se šalju poštom ili e-mailom Ministarstvu, a ono će "analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi". Transparentnost Srbija će analizirati nacrt, uputiti primedbe i predloge Ministarstvu i objaviti ih na svom sajtu i FB stranici.
 
U prošlosti je Ministarstvo finansija (i privrede) imalo solidnu praksu objavljivanja rezultata javne rasprave (http://goo.gl/O9EscK) pa se nadamo da će tako biti i u ovom slučaju, ako ne i bolje. Primer kako bi trebalo da izgleda postupanje sa prikupljenim primedbama i predlozima dalo je Ministarstvo kulture u slučaju dva medijska zakona (http://goo.gl/4PPn3J). Nažalost, ni to ministarstvo nije primenilo istu praksu za treći medijski propis - Zakon o informisanju i medijima (http://goo.gl/EkRMWV).