Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javna nabavka "unazad"

Datum kreiranja: utorak, 05 avgust 2014
srbijagasJP "Srbijagas je polovinom juna ove godine objavio poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za za "održavanje "SKADA" sistema za nadzor i upravljanje gasovodnog i transportnog sistema JP Srbijagas U-1-2014-S". Otvaranje ponuda je bilo zakazano za 16. jul 2014. godine. Do sada nisu objavljeni podaci o oceni ponuda i zaključivanju ugovora, a iz konkursne dokumentacije 
http://goo.gl/2IRB6y se može pročitati, između ostalog, da je predmet ugovaranja održavanje ovog sistema počev od 1. maja tekuće godine, dana koji prethodi objavljivanju javnog poziva! Na Portalu javnih nabavki nisu objavljeni podaci o tome da je u konkursnoj dokumentaciji bilo greške, koja bi bila ispravljena i obznanjena, a nisu objavljena ni bilo kakva pitanja potencijalnih ponuđača i odgovori JP "Srbijagas" na njih (što bi takođe bila zakonska obaveza). Kako je do toga moglo da dođe? Jedna mogućnost je da je pitanja bilo, ali da naručilac nije objavio. Druga, verovatnija, jeste da tender ima samo jednog očekivanog učesnika pobednika, na primer, firmu koja već održava taj sistem i koja nema ni razloga da ukazuje na "grešku". Očigledno je da je jedina po zakonu moguća stvar sada da tender bude poništen i da bude ispitano da li je postojala namera da se kroz ugovor izvrši isplata i nekih potraživanja koja se odnosi i na period od 1. maja ove godine. 
 
Inače, o ovom slučaju piše portal e-novine, http://goo.gl/XCfbVy, gde se ukazuje i da su nakon njihovog prvog teksta na ovu temu sa sajta "Srbijagasa" uklonjene informacije o ovoj javnoj nabavci.