Business Joomla Themes by Justhost Reviews

"Implementacija načela transparentnosti"

Datum kreiranja: ponedeljak, 07 jul 2014
Državni organi ponovo tvrde da su napori koje Srbija ulaže za "implementaciju načela transparentnosti" u radu državne uprave prepoznati u istraživanju jedne španske i kanadske NVO 2013. godine, u kome je "Srbija zauzela prvo mesto, kao država koja je na najefikasniji način, uz puno poštovanje međunarodnih standarda, zakonski regulisala ovu oblast".

Ta tvrdnja navodi se u uvodnom delu Nacrta Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2014. do 2015. godine (dokument dostupan na http://goo.gl/yjMU3A).

Problem je, međutim, upravo u raskoraku između zakona i prakse. Istraživanje je vrednovalo tekst propisa, a ne njegovu primenu. Nema spora da je zakon solidan, ali da bi neke odredbe trebalo promeniti upravo zbog problema sa primenom. Organi masovno krše propisane obaveze, a to kršenje se ne sankcioniše. Izmene zakona kojim bi Poverenik dobio dodatne ingerencije usaglašene su 2012. godine, ali su zbog izbora povučene iz skupštinske procedure i od tada nisu vraćene, a veliki je propust što Nacrt Akcionog plana ne predviđa usvajanje ovih izmena kao meru koja bi unapredila transparentnost javne uprave.

TSSFBTransparentnost Srbija je u okviru rasprave o Nacrtu Akcionog plana ukazala na taj propust, kao i na netačnu tvrdnju u uvodu o rezultatima istraživanja ali i na netačan navod da je sprovedena javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti uzbunjivača i da Ministarstvo (pravde) sada priprema predlog. Naime, na sajtu tog ministarstva je objavljen drugi nacrt ovog zakona, a javna rasprava je u toku (nije naznačeno do kada).

TS je upozorila i na druge propuste u Nacrtu Akcionog plana i iznela predloge kako da se konkretnim merama unapredi transparentnost rada državnih organa. Uskoro više detalja o našim predlozima...