Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Interesi poslanika

Datum kreiranja: utorak, 26 avgust 2014
skupstinaposlaniciPitanje sukoba interesa funkcionera i državnih službenika regulisano je propisima (Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakon o državnim službenicima, uz opšte odredbe o izuzeću u Zakonu o opštem upravnom postupku) koji definišu ponašanje u situaciji kada funkcioner, odnosno službenik, odlučuju u predmetu u kojem imaju lični interes. Državni službenik se mora izuzeti, dok funkcioner, praktično, ne bi smeo da se nađe u takvoj situaciji zbog preventivnih odredbi koji sprečavaju da se nađe na dve funkcije ili na funkciji i u obavljanju privatnog posla koji su u sukobu interesa.

Šta je, međutim, sa narodnim poslanicima? Oni mogu da obavljaju drugi posao ili delatnost, a odluke donose glasajući, odnosno kao deo kolektivnog odlučivanja. U prošlosti smo tako imali slučaj da je poslanik advokat, vlasnik advokatske kancelarije, član Visokog saveta sudstva koji odlučuje o reizboru sudija. Ili, benigniji ali karakterističan primer, da poslanik advokat postavlja poslaničko pitanje Ministarstvu pravde šta je sa predmetom u kojem je okrivljeni njegov klijent. Poslanik, predsednik Udruženja fotografa, insistirao je (i podnosio amandman) da građani moraju da donose fotografije od profesionalnih fotografa kada podnose zahteve za izdavanje novih dokumenata, bez obzira što ih fotografišu u policijskim stanicama.

Advokati su, inače, uz lekare, redovno najbrojniji među poslanicima, pa nije ni čudo što je 138 poslanika iz svih poslaničkih grupa 2013. godine podržalo amandman tadašnjeg predsednika parlamenta Nebojše Stefanovića kojim su advokati i preduzetnici u oblasti zdravstva (kao i iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta) ostali van sistema PDV-a.

Mali korak ka uređenju ove oblasti mogao bi biti novi etički kodeks prema kojem bi poslanici morali da obaveštavaju javnost kada imaju lični interes da glasaju za neki zakon.

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Zoran Babić kaže da će po novom etičkom kodeksu poslanik koji ima vlasnički udeo u nekoj firmi, ili ga ima neko iz njegove porodice, morati drugačije da se ponaša kada bude donošen zakon koji će biti u interesu te firme. „On će morati ili da se uzdrži od glasanja, a ukoliko učestvuje u glasanju javnost mora biti obaveštena da on ima direktan interes od toga", rekao je Babić za "Politiku" .

Drugi detalji, za sada, nisu poznati. Izvesno je da etički kodeks ne može da uvede sankcije ili bilo kakav drugi nivo odgovornosti izuzev moralne, ali je dobro da ako postoji spremnost da se o ovom problemu javno progovori.

Za veći korak ka rešavanju odnosa zakonodavne (ali i izvršne vlasti) u odlučivanju između ličnog ili nekog drugog privatnog i javnog interesa, biće neophodno da se uredi oblast lobiranja. Jer, ako niste primetli, amandman kojim su pojedien delatnosti (i dalje) izuzete iz sistema PDV-a odnosio se i na oblast reklamiranja i istraživanja tržišta. A gotovo nijedan poslanik nema lični, privatni, interes u toj oblasti, koji bi prijavljivao u skladu sa etičkim kodeksom.