Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Zanimljiv slučaj zloupotreba u javnim nabavkama

Datum kreiranja: utorak, 01 jul 2014
logo-bgdDanašnja udarna vest o hapšenjima zbog sumnje na zloupotrebe u javnoj nabavci Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je višestruko zanimljiva. Prvo, po tome što je reč o nabavci koja je sprovođena pre osam godina a za koju se gonjenje tek sada pokreće, bez objašnjenja ili odgovornosti za tako dug protek vremena. Drugo po tome što, kako je saopšteno, nije reč samo o zloupotrebama na relaciji građevinska direkcija - odabrana firma, već i o sumnji na to da je postojao dogovor između povezanih ponuđača. Ovakvi dogovori su eksplicitno krivično kažnjivi po Zakonu iz 2012, ali u doba kada je ova nabavka sprovođena takva odredba nije postojala, pa ostaje da se vidi da li će gonjenje uspeti po drugom osnovu ("zloupotreba odgovornog lica"). Treća zanimljivost je da vest ne sadrži nikakvu informaciju o tome da li se firma, za čiju se ponudu kaže da je nezakonito odbijena (dok su druge dve nezakonito prihvaćene), koristila pravom da se žali na takvu odluku i kakav je bio ishod zahteva za zaštitu prava. Posebno je pravno zanimljivo pitanje utvrđene vrednosti nanete štete/nezakonite koristi, jer od toga može da zavisi i kvalifikacija krivičnog dela, pa samim tim i visina zaprećene kazne. Iz saopštenja vidimo da je tu kao kriterijum uzeta razlika između dve ponuđene cene, što svakako može da bude dobra polazna osnova, ali nije nesumnjivo merilo (jer niža ponuđena cena možda nije bila realna).

http://goo.gl/W7oo6w