Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Završni ispit osnovaca i školske ocene

Datum kreiranja: utorak, 01 jul 2014
maturaNejednako vrednovanje rada nije rezervisano samo za odrasle, sa njime se suočavaju i deca. Školske ocene, koje bi trebalo da budu odraz stečenog znanja i ove godine su bile znatno više od rezultata završnog ispita na kojem se proverava znanje stečeno tokom osnovne škole. Mediji javljaju (http://goo.gl/i8ioWa) da đaka koji su sve zadatke rešili tačno ima tek nekolko u celoj Srbiji a da je broj "vukovaca" u nekim okruzima čak blizu petine ukupnog broja učenika. Očigledno je da su na jedan način oštećeni oni đaci koji dolaze iz škola sa strožijim kriterijumima ocenjivanja (manje bodova za upis u željene srednje škole), a na drugi đaci kojima su nastavnici "gledali kroz prste" (manje stečenog znanja za dalje školovanje i rad). Ostaje da se vidi ko će od njih na kraju bolje proći u životu (u Srbiji ili van nje) a isto tako i da li će zaključci prosvetnih vlasti osim statistike sadržati i neke mere za ujednačavanje kriterijuma ocenjivanja.