Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Podobnost i uslovi za šefa kabineta

Datum kreiranja: nedelja, 29 jun 2014
SelakovicDS i LDP su protestovale zbog imenovanja Nikole Savića na mesto šefa kabineta Ministarstva pravde, a Ministarstvo kaže da je reč o "mogućem imenovanju".

http://goo.gl/wsO5HB

Razlozi opozicionara za osporavanje ovog kadrovskog rešenja su u vezi sa njegovim postupkom od pre godinu dana (postavljanje fotografije puške kojom je ubijen Z. Đinđić na FB profil na desetogodišnjicu atentata). Ministarstvo pravde odgovara "da je Savić zbog znanja, izvanrednog zalaganja i napornog rada dobio priliku da bude jedan od potencijalnih kandidata za mesto šefa Kabineta." Ministarstvo kaže da je Savića za to adekvatno sankcionisalo "višemesečnim smanjenjem plate" i da je on "zbog znanja, izvanrednog zalaganja i napornog rada koje je nakon toga pokazao dobio je priliku da bude jedan od potencijalnih kandidata za mesto šefa Kabineta ministra". "Posle više razgovora, koji su obavljeni sa potencijalnim kandidatima, Savić je pokazao najveći nivo znanja koji je potreban za efikasno obavljanje poslova koje zahteva mesto šefa Kabineta."

Da li ono što je Savić u radio može da predstavlja prepreku za njegovo imenovanje? Jedino ako je nekim propisom tako utvrđeno. Ukoliko pravila/zabrane nema, šta god ko mislio o ispravnosti njegovog postupka i podobnosti da bude na visoko rangiranom položaju, Savić bi mogao da se žali sa velikim šansama da na sudu dobije postupak i naknadu štete zbog diskriminacije.

Međutim, kad bi sve bilo u skladu sa propisima, do čitave ove situacije ne bi ni došlo. Naime, Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde http://goo.gl/MZJJsl , str. 92. propisuje minimum sedam godina iskustva u struci i položen pravosudni ispit za ovo radno mesto. Sudeći prema objavljenim komentarima na ovu vest i bazi beogradskog pravnog fakulteta, Savić je diplomirao tek pre dve godine, tako da nije jasno po kojem osnovu je uopšte i bio uvršten među "potencijalne kandidate".