Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparentnost BIA

Datum kreiranja: četvrtak, 26 jun 2014
Novinski naslovi znaju da navedu na pogrešan trag. Teško je verovati da bi BIA ili bilo koja slična služba u svetu zaista na transparentan način prikupljale podatke koji su joj potrebni za rad.
BIA
Na osnovu šture vesti, nije najjasnije ni na šta je premijer sve mislio kada je rekao da je "važno da postoji transparentnost i da prikupljanje podataka bude kontrolisan proces kako bi i institucije koje služe zaštiti ljudskih prava bile zadovoljne". Predlog izmena i dopuna Zakona o BIA u stvari se odnosi na usklađenost načina rada ove službe sa Ustavom, a u skladu sa odlukom Ustavnog suda donetom na predlog Zaštitnika građana. Radi se o tome da način prikupljanja podataka bude zakonit a ne da prikupljeni podaci budu svima poznati (transparentni) ili da se samo prikupljanje podataka bude svima vidljivo. Kako god bilo, svakako ohrabruje najava veće transparentnosti ove institucije, jer je ona potrebna na drugom polju, na primer kod objavljivanja onih podataka koji se bez smetnje za rad mogu predstaviti javnosti, a nedavno je objavljeno da su povodom jednog takvog zahteva uskraćeni podaci tražiocu (zbirni podaci o broju "prisluškivanih").

http://goo.gl/iEO4Wz