Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Plaćanje stranih i domaćih savetnika

Datum kreiranja: utorak, 24 jun 2014

TSSFBNedavna poseta bivšeg premijere Velike Britanije, Tonija Blera, ovaj put u svojstvu privatnika i potencijalnog lobiste, dobra je prilika da se podsetimo da mnogi podaci o ranije angažovanim savetnicima još uvek nisu dostupni.

Transparentnost - Srbija se pre više od devet meseci obratila Vladi Srbije sa zahtevom kojim smo tražili sledeće informacije:

1.Kojim aktima je određena maksimalna visina naknade savetnika predsednika i potpredsednika Vlade;

2. Koja je vrednost ugovorenih naknada za te savetnike u toku prethodnog meseca;

3. Kopija ugovora ili drugi dokument koji se odnosi na angažovanje gospodina Alfreda Guzenbauera za poslove savetovanja u Vladi Srbije.

Odgovor nikada nije stigao. Nakon urgencije poslate 8. oktobra 2013, 25.11.2013. uložili smo tužbu Upravnom sudu. Nakon sedam meseci od tada još uvek nema odluke suda.

Angažovanje savetnika, bili oni strani ili domaći i njihovo plaćanje mogu imati različite modalitete. Ono može biti lično, kroz ugovor o delu. Za posebne savetnike ministara određena je i maksimalna visina nadoknade za obavljanje takvih poslova, a pokušali smo ovim zahtevom da saznamo kakva je situacija kada se savetnici angažuju za potrebe čelnika Vlade. Druga opcija je angažovanje konsultanata ili firmi za pružanje određenih usluga, pri čemu bi trebalo primeniti neki od postupaka iz Zakona o javnim nabavkama. Treća opcija (neuređena) jeste ona kada neko drugi (a ne sama Vlada) angažuje konsultante a onda oni pružaju neki vid pomoći Vladi ili nekom njenom članu. U svakom slučaju, treba da se zna šta je u pitanju, kako bi mogla da se procenjuje zakonitost i delotvornost angažmana (ako se finansira iz budžeta) ili uticaj na proces donošenja odluka (ukoliko je reč o nekom drugom izvoru finansiranja).