Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Grad Beograd - budžetska "javna rasprava"

Datum kreiranja: ponedeljak, 23 jun 2014
Skupština Grada Beograda danas raspravlja o budžetu za tekuću godinu, nakon pola godine privremenog finansiranja. http://goo.gl/t5XMYi Svakako je dobro to što će budžet biti uravnoteženiji nego ranije, kako je saopšteno, to jest, da će manje troškova biti finansirano iz kredita.

skupstina-grada-beogradaBudžet je najvažniji dokument, na svakom nivou vlasti, kroz koji se odražava celokupna politika, zbog čega bi o njemu bi trebalo da se čuje i glas građana (kao poreskih obveznika koji finansiraju budžet i korisnika usluga koje se finansiraju iz budžeta). Međutim, te rasprave nema nikada na nivou države, a i u gradovima i opštinama se retko sprovode. Na sajtu Grada Beograda se ove godine pojavio baner "nacrt odluke o budžetu - javna rasprava". http://goo.gl/TbhO2e Vest o javnoj raspravi nije datirana, mada se, na osnovu nekih parametara, može zaključiti da je postavljena najranije pre 13 dana. To je očigledno nedovoljno vreme za pripremu, prikupljanje i razmatranje predloga tokom javne rasprave. Na primer, Poslovnik Vlade (koji, istina, ne obavezuje lokalne samouprave) propisuje da u pripremi zakona, javna rasprave ne može trajati kraće od 20 dana. Još problematičnije je to što uz nacrt budžeta, u odeljku "javna rasprava" nije navedeno do kada se mogu davati predlozi u vezi sa nacrtom niti kome ih treba poslati. Zbog toga je veoma upitno da li je ovo objavljivanje uopšte imao za svrhu dobijanje predloga u vezi sa nacrtom budžeta. Inače, poslednja informacija o budžetskim javnim raspravama na sajtu Grada datira još iz 2008.