Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Poludobra vest iz pravosuđa

Datum kreiranja: ponedeljak, 26 maj 2014
DusanPre nekoliko dana stigla je jedna dobra vest iz pravosuđa - nakon nekoliko godina većina sudova je izašla iz "v.d." stanja - umesto vršilaca funkcija konačno su izabrani predsednici sudova. Bez obzira na to što se o izboru čelnika u sudovima i dalje u izvesnoj meri pita i politika - izbor u Skupštini, na predlog Visokog saveta sudstva u kojem i dalje sede i političari- ovo je dobra vest. 

Ma kako bili izabrani, predsednici sudova u punom mandatu će imati veću sigurnost da neće biti smenjeni ako se pokazanom samostalnošću zamere nekom moćniku. Ostaje da tu priliku demonstriraju u stvarnosti. 

Loša strana vesti je slabo interesovanje za mesta predsednika sudova. Na jedno mesto je u proseku dolazilo oko dva kandidata, a "za osam sudova V S S nije predložio kandidate za predsednika, jer niko od prijavljenih nije ispunio kriterijume" dok "za tri suda se niko nije ni prijavio na konkurs, tako da će za te sudove za oko dve sedmice biti raspisan novi oglas". 

Ta činjenica ukazuje na moguće pritiske kojima su predsednici sudova izloženi u svom radu ili na neodgovarajući balans između odgovornih dužnosti koje predsednike sudova čekaju i uslova za njihov rad.