Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Humanitarne aktivnosti političkih stranaka

Datum kreiranja: ponedeljak, 26 maj 2014
SNSNeobična vest se danas pojavila (u "Informeru") pod naslovom "Agencija zabranila SNS da donira 200 hiljada evra". Prvo što je neobično je to što se tekst pojavio u novinama, a o tom događaju nema pomena ni na sajtu Agencije ni na sajtu SNS. Druga neobičnost je što se govori o "zabrani": Agencija za borbu protiv korupcije nema ovlašćenja da spreči političku stranku da uplati novac za bilo koju namenu, pa ni onu koja je suprotna propisima, niti su stranke dužne da traže prethodnu saglasnost za uplate, tako da je verovatno reč o samoinicijativnom traženju neformalnog saveta ili zvaničnog mišljenja o tome da li bi uplata bila u skladu sa Zakonom. Treća nelogičnost bi bila da se takvo mišljenje uopšte traži, jer je tumačenje Agencije, prema kojem humanitarne aktivnosti političkih stranaka nisu dopuštene, poznato već godinama.

TS inače smatra da bi pitanje (zabrane) humanitarnih aktivnosti stanaka trebalo preciznije urediti Zakonom, jer to u sadašnjoj verziji nije dovoljno dobro urađeno. Kad je pak reč o političkim strankama koje imaju sredstva koja im trenutno nisu potrebna, a žele da ugrožene pomognu novčano, treba imati u vidu da političke stranke nemaju "svoje" prihode, već samo ono što su dobili od drugih (od budžetskih dotacija i priloga fizičkih i pravnih lica). Zbog toga bi mogući modalitet bio vraćanje dela dobijenih dotacija u budžet ili vraćanje dobijenih priloga donatorima. Nakon toga, donatori bi mogli da uplate svoja sredstva tamo gde žele, a verovatno bi i svaki "višak" koji se pojavi u budžetu bio iskorišćen za saniranje nastale štete od poplava.