Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Suvišni propisi i njihove posledice

Datum kreiranja: četvrtak, 22 maj 2014
vozackadozvolaJedan od primera za to kako suvišne zakonske obaveze stvaraju troškove za državu i za građane mogle bi da budu i aktuelne izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Tako je Narodna skupština morala hitno da raspravlja o tom zakonu, jer se bliži istek roka (10.6.2014) za zamenu obrazaca vozačkih dozvola. Preko milion vozača još koristi stare dozvole i ne bi mogli nikako da ih svi zamene do kraja roka. Da su građanima za nešto potrebne dozvole na novom obrascu, oni bi ih sami menjali. Da je državnim organima iz nekog razloga zaista neophodno da sve dozvole budu na novom obrascu, rok ne bi bio produžen za čak tri godine, što jasno govori o suvišnosti postavljanja rokova za zamenu. Pri tom, valja podsetiti, da je svaka suvišna regulacija nova šansa za korupciju.