Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javnost podataka

Datum kreiranja: utorak, 20 maj 2014

pomocSrbijaTS smatra da bi akcija prikupljanja pomoći za otklanjanje posledica poplava mogla da donese još bolje efekte ukoliko bi podaci o prilivu na namenski dinarski i devizni račun bili učinjeni javnim (podatak o vremenu i visini uplate, bez navođenja uplatioca, jer je moguće da neki od njih žele da ostanu anonimni).

Verujemo da bi na potencijalne donatore veoma podsticajno delovalo, kada bi se na internet stranici Vlade objavljivali i podaci o načinu korišćenja prikupljenih sredstava, bilo u momentu nastanka transakcije ili u vidu objavljivanja dnevnog pregleda tih informacija. Na taj način bi se predupredile i eventualne sumnje u zloupotrebe humanitarne pomoći, kakvih je u Srbiji ranijih godina bilo dosta.

Ovu inicijativu TS je uputila Vladi Srbiji, verujući da njeno sprovođenje ne bi dodatno opteretilo rad državnih organa u doba vanredne situacije, pod pretpostavkom da se svi podaci o uplatama i isplatama sa namenskih računa i inače vode u elektronskom obliku, te da bi za realizaciju inicijative bilo potrebno samo objaviti izvode iz postojećih baza podataka.