Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ministri van platnog spiska Vlade

Datum kreiranja: utorak, 13 maj 2014
vladaRSZarade članova Vlade u Srbiji se već dugo vremena drže na demagoški niskom nivou (u poređenju sa odgovornošću koju mnogi od njih imaju, pa čak i u poređenju sa platama njihovih bliskih saradnika - npr. pomoćnika ministara). Ni to nije dovoljno: nekoliko ministara uopšte neće biti na platnom spisku Vlade, već na mestima gde su od ranije zaposleni (fakulteti, zdravstveni centri). To nije protivno zakonu, ali je apsurdno i loše iz najmanje dva razloga. U prvoj varijanti, ministri koji imaju ogromnu odgovornost za čitave sektore i za rad nadzor nad radom nekoliko stotina ili hiljada zaposlenih uporedo rade neki drugi posao (doktorski, profesorski) i zbog toga trpi ministarska funkcija. U drugoj varijanti, ministri uopšte ne rade drugi posao (za koji su plaćeni), već samo ministarski (za koji nisu plaćeni). Ako je poslodavac koji plaća za nerad takođe država, onda je čitava stvar apsurdna (država ne plaća sa jedne stavke - odakle bi trebalo, nego sa druge, odakle ne bi trebalo). Ako je poslodavac privatnik koji plaća za nerad, onda se logično nameće pitanje da li će "besplatna plata" ipak na kraju na neki način koštati poreske obveznike.