Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Prvomajski uranak Vlade

Datum kreiranja: subota, 03 maj 2014
vladaRSVlada je na sednici od prvog maja donela nekoliko važnih odluka. Za sada je dostupna samo vest, ali ne i sadržaj donetih odluka, kao ni njihovo obrazloženje. Tako smo saznali da se, posle više od deset godina državna uprava uskoro vraća na radno vreme od 7.30 do 15.30, umesto "evropskog" od 9 do 17 i da se to čini "s ciljem postizacnja bolje i efikasnije organizacije radnog vremena". Ostaje potpuno nejasno zbog čega se osam časova radnog vremena može bolje i efikasnije organizovati u jednom nego u drugom periodu. Jedino je izvesno da će u beogradskom gradskom saobraćaju vladati manje gužve u "špicu", jer će sada javni sektor imati svoj "špic" a privatni svoj.

I vest o Uredbi o korišćenju službenih vozila bi bila informativnija kada bismo znali šta je tačno promenjeno. Od informacije ko će ubuduće imati pravo na korišćenje službenog vozila, značajnije je saznanje kojim funkcionerima i službenicima je ukinuto pravo korišćenja takvih vozila, koje mere su predviđene za uštede u korišćenju vozila i slično.

Isto stvoje stvari i u pogledu "Beograda na vodi". Sudeći po pažnji i angažovanosti državnih funkcionera u proteklim mesecima, stekao se utisak da taj projekat već uživa status "projekta od nacionalnog značaja". Međutim, pravo je pitanje šta to znači? Više će naravno biti poznato kada i ako odluka bude objavljena, ali se može naslutiti da je status bitan radi rešavanje pitanja prenošenja gradskg građevinskog zemljišta u svojinu preduzeća koje će sprovoditi ovaj projekat. Možda je u tom zaključku Vlade konačno nešto rečeno i o pravnom osnovu sprovođenja ovog projekta.