Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nabavka osiguranja za EPS i mogući dogovori ponuđača

Datum kreiranja: subota, 03 maj 2014
epsPrema vesti koja se pojavila u jučerašnjem "Blicu", "EPS još nije potpisao četvorogodišnji ugovor o osiguranju imovine i zaposlenih, jer je jedina pristigla ponuda konzorcijuma na čelu sa “Dunav osiguranjem” nerealno viša za 10 miliona evra." Dalje se u vesti kaže kako se "Prema saznanjima “Blica”, na EPS se vrši pritisak da potpiše ugovor sa “Dunav osiguranjem”", kako "uslove tendera, odnosno osiguranje u odnosu na vrednost kapitala EPS-a u Srbiji ispunjavaju samo četiri kuće", a da je "umesto više ponuda, na tender je stigla samo jedna od 80 miliona evra, i to konzorcijuma “Dunav”, DDOR i “Delte”." 

Inače, reč je o nabavci koja je oglašena na Portalu još u novembru prošle godine, a poslednji objavljni dokument odnosi se na postupak zaštite prava: http://goo.gl/Mc5QeJ

Sudeći po obaveštenju sa sajta EPS-a, i ova nabavka je bila još jedan povod za sukob između rukovodstva EPS i Ministarstva energetike, koje bi trebalo da budu predmet ozbiljnog interesovanja ne samo Vlade i građana koji su zainteresovani za funkcionisanje ovog velikog i važnog sistema, već i drugih organa, imajući u vidu iznete optužbe. http://goo.gl/zme79l

Kad je reč napisima iz Blica, valja podsetiti da je novi Zakon o javnim nabavkama doneo značajne mere koje imaju za cilj sprečavanje nezakonitih dogovora između potencijalnih ponuđača kako bi se narušila konkurencija. Taj Zakon, između ostalog, obavezuje službena lica kod naručioca, ali i službenike kod firmi koje daju takvu ponudu da prijave svaki pokušaj nezakonitog dogovaranja. Propisano je i krivično delo za koje mogu biti kažnjeni učesnici u takvom poslu, a garantovana je i zakonska zaštita uzbunjivačima. Do sada nije poznato da je bilo slučajeva prijavljivanja ili kažnjavanja za ovu nezakonitost. Sama činjenica da su udružene firme dale ponudu koja se naručiocu čini previsokom, svakako nije sama za sebe dokaz nezakonitih dogovora, jer procene naručioca ne moraju uvek biti realne. Međutim, pojava samo jedne ponude na inače konkurentnom tržištu može da bude snažna indicija za dalje provere, pre svega od strane Komisije za zaštitu konkurencije.