Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Studija dostupna javnosti

Datum kreiranja: ponedeljak, 28 april 2014
kanalMoravaMinistarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja konačno je objavilo Studiju izvodljivosti za izgradnju kanala "Morava".

Ministarstvo je obavestilo Transparentnost Srbija, "u vezi sa našim zahtevom za pristup informacijama i rešenjem Poverenika za informacije od javnog značaja broj 07-00-03968/2013-03, 07-00-03821/2013-03 i broj 07-00-03767/2013-03 od 15. januara 2014. godine", da su na sajtu tog ministarstva (www.mprrpp.gov.rs) objavljeni: 

1. Sveukupni planski izveštaj uređenja Moravske doline

2. Planski izveštaj sliva reke Morava – razvoj hidroelektrana faza 1 u Srbiji

3. Koncepcija prostornog razvoja vodnog puta hidroenergetskog sistema kanala Dunav Morava

Na taj način je konačno omogućeno da i stručna javnost donese argumentovani stav u vezi sa ranijim najavama i izjavama ministra Baćevića o izvodljivosti i isplativosti kanala Dunav- Morava - Vardar - Egejsko more. Podsećamo da su se pojedini stručnjaci za tu oblast i do sada oglašavali u vezi sa najavom izgradnje ovog kanala. 

Zanimljivo je da se u objavljenim informacijama ne navodi da li su i na koji način rešeni problemi i prepreke koje je Ministarstvo iznosilo kao razlog za nedostavljanje studije o izvodljivosti (okolnost da se sa njima nije bila upoznala Vlada). 

Takođe, u dokumentima se navodi da su dokumente izradili pojedini delovi ovog ministarstva (mada su u samom dokumentu upisani autori iz Kine), a dokument "Moravska dolina - Sveobuhvatni planski izveštaj" sadrži i dalje oznaku "Confidential".

Nadamo se da će ovaj slučaj poslužiti kao dobar nauk za promenu prakse tajnosti dokumenata o krupnim investicionim projektima i primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama uopšte.